رای حزب محیط زیست درصورت مشارکت در دولت

1:10 min

حزب محیط زیست، به دلیل آنچه اهمیت شرایط اقلیمی می‌داند، خواستار مشارکت جدی و تاثیرگذار در دولت آینده است.

یکی از دو سخنگوی حزب محیط زیست، ایسابللا لووین در گفتگویی با برنامه‌ی بامدادی رادیو سوئد تاکید کرد به دلیل تغییرات اقلیمی در جهان و اهمیت برنامه‌های زیست‌محیطی، اگر نتوانند نقشی تاثیرگذار و تعیین‌کننده داشته باشند، به هیچ دولتی رای نخواهندداد.

حزب محیط زیست در دوره‌ی پارلمانی گذشته و تاکنون، در دولت استفان لوون مشارکت داشته و به گفته‌ی سخنگویان آن، تلاش داشته‌اند برای بهبود محیط زیست و کمک به بهبود شرایط اقلیمی، نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.

این حزب در انتخابات ماه سپتامبر با کمترین رای در طول فعالیت خود روبرو شد و توانست تنها با چند دهم درصد رای اضافه وارد پارلمان شود.