Färre får uppehållstillstånd för ömmande omständigheter

2:47 min

Allt färre asylsökande får uppehållstillstånd av särskilt ömmande omständigheter. Hittills i år handlar det bara om drygt 200 asylsökande, och nedgången har varit kraftig sedan asylreglerna skärptes för tre år sedan.

Aram från Irak behöver dialys fyra gånger i veckan för att överleva. Han har hänvisat till särskilt ömmande omständigheter, men har fått nej i alla instanser och har gått under jorden.

– Om jag inte får behandling så dör jag efter två veckor, säger han.

Synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter är undantagsbestämmelser som står i utlänningslagen och kan ge rätt till uppehållstillstånd även om man inte är flykting eller skyddsbehövande i övrigt.

Redan innan den nya begränsande lagen infördes var reglerna mycket restriktiva för den här gruppen asylsökanden. Nu har det blivit ännu tuffare.

Av de runt 9 000 personer som Migrationsverket mellan januari och oktober i år beviljade uppehållstillstånd på grund av asylskäl var 200 för ömmande omständigheter. Jämfört med hur det var innan 2015 så har andelen bifall för de här asylskälen nästan halverats.

– Lagstiftarna har velat att vi ska lägga oss på en miniminivå, säger Daniel Grynfarb, enhetschef för migrationsrättsenheten vid Migrationsverket.

– Sverige har skrivit på ett antal internationella konventioner som land och dem får vi inte bryta mot. Då har vi bestämt oss för att lägga oss på den nivå vilket många andra länder i EU också gjort. Tidigare var vi mer generösa och då fanns det mer utrymme, säger Daniel Grynfarb.

Förutom vuxna med sjukdomar rör det sig om personer med funktionsnedsättningar eller personer med särskilda kopplingar till Sverige. En stor grupp har tidigare varit ensamkommande barn utan familj i hemlandet.

Bo Johansson är jurist på Rådgivningsbyrån, som erbjuder rättshjälp åt asylsökanden. Han säger att det är mot barnen det slår hårdast.

– Framför allt tror jag att det är barn och barn som är i behov av speciella insatser, som kanske inte är livshotande eller i sig medför ett intensivt lidande, de måste i dag anses som berövade. Sedan kan man se hur långt man kan pröva det här både mot Europakonventionen och i ljuset av barnkonventionen, säger Bo Johansson.

För Aram fortsätter väntan på besked efter en ansökan om verkställighetshinder på grund av hans sjukdom. Migrationsverket anser att dialysvård finns tillgänglig i hans hemland i Irakiska Kurdistan och att han därför inte uppfyller kraven. Men enligt honom så vore en utvisning samma sak om en säker död.

Aram heter egentligen något annat.

Artikeln är uppdaterad kring antalet beviljade uppehållstillstånd. Siffran 9 000 gäller förstagångsansökningar för asyl (jan-okt 2018) som har beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket som första instans.