Journalistförbundet kritiserar FN:s mediestyrning

Journalistförbundet är kritiska mot FN:s nya migrationsavtal som slår fast att allt statligt stöd till medieaktörer som systematiskt diskriminerar migranter bör strypas.

I den svenska kontexten är det idag en viktig princip att staten inte värderar innehållet hos mottagarna av mediestöd, och det är här Journalistförbundet är kritiska och varnar för att det nya FN-avtalet riskerar att göra staten till en medial smakdomare.

Regeringen har beslutat att underteckna avtalet, men det ska sägas att det inte är juridiskt bindande.