Patienter behandlades med elchocker – cheferna visste inte om det

1:42 min

Allvarliga brister i den psykiatriska tvångsvården inom vuxenpsykiatrin i Västmanland. Patientsäkerheten brister när det gäller ECT-elbehandling.

Vid JO-inspektionen i maj i år granskades 60 patientjournaler och patienter intervjuades. Verksamhetschef och chefsläkare som JO bland annat träffade gav oriktiga uppgifter om ECT-elbehandling, för vissa psykiska sjukdomar, hade getts under tvång. 

Anmärkningsvärt tycker chefsJO Elisabeth Rynning som pekar på rättsosäkerhet för patienterna.

– Det tycker jag är mycket anmärkningsvärt eftersom det är en så genomgripande åtgärd. Det är mycket bekymmersamt, säger Elisabeth Rynning till P4 Västmanland.

ChefsJO har även sett brister i dokumentationen över behandlingar och åtgärder när det gäller LPT, den psykiatriska tvångsvården. Det är i flera fall svårt att följa vad som har beslutats i patientärenden och det är allvarligt när det rör sig om tvångsvård.

Joakim Pettersson verksamhetschef för vuxenpsykiatrin säger att han ännu inte tagit del av JO granskningen och han vill därför inte uttala sig i ärendet.