G20-mötet överens om WTO och klimatet

1:20 min

G20-länderna har avslutat toppmötet i Buenos Aires och kommit överens om att reformera Världshandelsorganisationen WTO. I överenskommelsen finns även ett löfte om att ta tag i flyktingsituationen.

– Det var länge osäkert om G20 skulle kunna enas kring en slutkommuniké, Motsättningarna inom gruppen har blivit stora, under USA:s president Donald Trump. Han motsätter sig mycket av det G20 står för, det vill säga en regelbaserad världsekonomi, där alla länder står bakom gemensamma regler och tvister löses i en överenskommen process, säger Staffan Sonning, Sveriges Radios utsände i Buenos Aires. 

Men genom att de övriga länderna gick med på Trumps krav om att reformera Världshandelsorganisationen, som han kritiserat sedan sin valkampanj, så öppnades möjligheten för en gemensam slutkommuniké.

I sluttexten erkänner världsledarna förvisso att det finns "vissa meningsskiljaktigheter" på handelsområdet, men de förpliktigar sig samtidigt att förbättra regelverket för den internationella handeln.

Utöver det, har tidigare formuleringar om klimatet mildrats, för att tillmötesgå Trump. Ett av hans första beslut som president var att dra USA ut ut Parisöverenskommelsen om klimatförändringar och utsläppsmål.

I sluttexten från toppmötet förbinder sig länderna även att ta tag i de grundläggande orsakerna bakom flyktingproblematiken i världen.