Kritiserad ekonomipristagare räknar på klimatuppvärmningen

2:14 min

Han fick in klimatet i modellerna som beskriver världsekonomin – William Nordhaus, en av årets ekonomipristagare. Enligt honom är det mål som världens länder enats om i Parisavtalet, att helst begränsa uppvärmningen av klimatet till 1,5 grad, inte alls lämpligt att satsa på.

Hör mer i Vetandets värld.

– Att hålla uppvärmningen nere på 1,5 grader skulle innebära en mycket allvarlig nedgång i världsekonomin, säger William Nordhaus.

Han utgår då från den ekonomiska modell som han själv har skapat, som tar med också klimatfrågor i beräkningen. Alla kostnader och all nytta av att begränsa uppvärmningen vägs samman för att hitta den punkt där nyttan uppväger kostnaderna. 

– Då landar man på 3 eller 3,5 grads uppvärmning, fortsätter han.

Det här är en av många kontroversiella slutsatser som William Nordhaus kommer fram till. Enligt FN:s klimatpanels senaste rapport blir klimateffekter på mänskliga och naturliga system betydande redan långt innan en global temperaturhöjning når 3,5 grader.

Den senaste kunskapsutvärderingen som FN:s klimatpanel genomfört visar att klimateffekter blir alltmer tydliga redan vid 1,5 graders global uppvärmning. Effekterna tilltar vid varje ytterligare uppvärmning, både till 2 grader och över 2 grader, och drabbar då alltfler system, regioner och människor.

Kritiken mot valet av Nordhaus som ekonomipristagare har från vissa håll varit hård. Enligt flera ledande nationalekonomer finns det inte kunskapsunderlag för att dra de slutsatser Nordhaus drar. Det säger ekonomhistorikern Jonatan Metzger:

– Vad som händer vid en uppvärmning på 1,5 grad är ett så pass okänt territorium, att det går inte att räkna på den detaljen. Det ger en illusion av precision, som enligt kritikerna är farlig, säger Jonatan Metzger, docent i urbana och regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.