Skolor i Bengtsfors kommun hotas av nedläggning

Ytterligare två skolor i Bengtsfors kommun hotas av nedläggning.

Det handlar om Lövåsenskolan i Billingsfors och Skåpaforsskolan med sammanlagt bortåt 120 elever.

Det är Kultur-och utbildningsnämnden som föreslår nedläggningen för att kunna hålla budgeten nästa år.

Sedan tidigare är det klart att två andra bygdeskolor läggs ner till höstterminen 2006. Det är Gustavsfors och Årbol.