Vanliga kemikalier kopplas till tidig pubertet hos döttrar

2:07 min

Kemikalier i parfym, tandkräm, tvål och andra hygienprodukter har kunnat kopplas ihop med en tidigare pubertet hos flickor i USA.

Det handlar om en studie bland människor med latinamerikansk bakgrund i en del av Kalifornien.

Studien är ett viktigt bidrag till forskningen om hormonstörande kemikalier menar barnläkaren och forskaren Olle Söder vid Karolinska institutet. 

– Om det rör sig om kemikalier tycker jag att det är alarmerande. Nu har vi inte bevisat det med den här studien, men den bidrar med data som kan användas i diskussionen.

Enligt tidigare forskning kan tidigare pubertet bland annat öka risken för bröst- och äggstockscancer på längre sikt. Och kemikalier har diskuterats som en möjlig orsak till att barn på flera håll har börjat komma i puberteten i allt tidigare åldrar under de senaste decennierna.

I djurstudier har man kunnat koppla ihop till exempel parabaner och fenoler, som finns i smink och tvål, till en tidigare start på puberteten. Men studier på människor har varit svårare att genomföra.

Det intressanta här är att forskarna har visat att mamman kan påverka tidpunkten för sina döttrars pubertet redan när de ligger i magen, säger Olle Söder.

– Man har tittat på den gravida mammans nivåer av vissa av de här hormonstörande kemikalierna i hennes urin. Därför är det en unik studie.

När forskarna flera år senare följde barnen från 9 år och uppåt såg de att förekomsten av kemikalier i mammans urin under graviditeten hängde ihop med att döttrarna hamnade i puberteten tidigt i livet.

Men ett frågetecken är att forskarna har använt sig av ett hälsoregister där mest latinamerikaner med jobb inom jordbruket i Kalifornien ingår. Låga inkomster och bekämpningsmedel, eller andra faktorer, skulle därför också kunna påverka när puberteten infaller.

– Många av barnen var ganska överviktiga vilket också kan bidra till resultaten. Så det blir svårt att dra generella slutsatser utifrån bara den här gruppen, säger Olle Söder. 

 Referens: Kim G. Harley et al. Association of phthalates, parabens and phenols found in personal care products with pubertal timing in girls and boys. Human Reproduction 4 december 2018. DOI: 10.1093/humrep/dey337