Tiden är inte inne för slopad sommartid

1:36 min

Det är inte rätt tid att slopa tidsomställningen. EU-länderna vill skjuta frågan på framtiden.

– Väldigt många länder blev överraskade av den väldigt snabba tidsplanen som kommissionen lade fram. Jag tror det är bra att vi nu får mer tid på oss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Den extra tiden ska användas för att dels avgöra om EU-länderna alls ska slopa tidsomställningen och ifall det sker hur det ska samordnas så att EU inte får ett lapptäcke av olika tider i olika länder, vilket kan störa resande och handel inom EU:s inre marknad.

– Vi som har väldigt starka skäl att ha gemensamma tidszoner med grannländerna vill ju inte hamna i ett läge där vi har tidsskillnad mellan Sverige och Danmark till exempel, fortsätter Tomas Eneroth.

EU-kommissionen hade hoppats på snabbare beslut. Efter att ha genomfört en webbenkät, där flera miljoner européer angav att de ville slippa ställa om klockan två gånger per år, la kommissionen förslag om att ta bort tidsomställningen i september i år med förhoppningen att 2019 skulle bli det sista med tidsomställningen.

Så kommer det inte bli. Tidigast år 2021 väntas man kunna ta bort sommar- och vintertiden, om det ens blir av. EU-länderna är splittrade i frågan.

Medan länder som Finland och Litauen driver på för beslut är andra mer skeptiska. Däribland Portugal som på egen hand experimenterat med tidsomställningen under mitten av 90-talet med negativa erfarenheter som konsekvens.

– Vi borde analysera noga varför försöken i Portugal, och andra länder, har förkastats, innan vi ändrar systemet för hela EU, sade den portugisiske ministern Pedro Marques på dagens möte.