Brexit innebär nya utmaningar för svensk sjöfart

1:57 min

Göteborgs hamn har flera dagliga direktlinjer med gods till Storbritannien och tar nu höjd för att undvika störningar.

– När man ska börja tulldeklarera och hantera det gods som går till Storbritannien utanför EU snart, då kan det bli störningar. Då kan man behöva extra yta, IT-lösningar och det blir nytt och annorlunda, säger Viktor Allgure´n, marknadsanalytiker på Göteborgs hamn.

Det är främst den så kallade roro-trafiken som kommer att påverkas när Storbritannien lämnar EU. Ro- ro som står för "roll on, roll off" används ofta för att frakta gods på lastbilstrailers, kortare sträckor, till exempel inom Europa. Näringen har därför ingen vana av att hantera till exempel tullfrågor.

Och Göteborgs Hamn letar nu efter nya ytor som kan fungera som uppställningsplatser. Flödet av gods är känsligt.

– Det räcker med några minuters förseningar eller att tulldokument inte är klara eller hanterade, för att godset inte ska kunna lastas på fartygen. Med ett kontinuerligt flöde med cirka 140 000 trailers per år så räcker en liten störning för att det ska påverka säger Viktor Allgure´n.

Storbritannien är en stor och viktig handelspartner och Göteborgs hamn, Nordens största hamn, har flera dagliga direktlinjer dit. Och det är svårt att förutse hur Brexit kommer att påverka. De praktiska effekterna på kort sikt är möjliga att hantera, menar Viktor Allgure´n, men på lång sikt kan effekterna bli annorlunda.

– På lång sikt är frågan om godset till och från Storbritannien kommer utvecklas så bra som det gjort tidigare, säger Viktor Allgure´n.