Olika policy för skolavgifter

Skolorna bestämmer själva om de ska ta ut avgifter från eleverna för olika aktiviteter - i Gävleborgs län är de flesta skolor emot avgifter, men det finns undantag.

Nästan hälften av landets kommuner tillåter inte skolorna att ta ut några pengar från föräldrar för till exempel busskort och teaterbesök.

Det visar en enkätundersökning som Ekot och Studio Ett har gjort.

De flesta kommuner i Gävleborgs län svarar att skolorna inte tar ut några avgifter. Men i Ovanåker och Sandviken anser man att det är okej för skolorna att vid ett enstaka tillfälle ta ut en mindre avgift för en skolaktivitet.