Samtyckeslag övervägs i Danmark

1:50 min

I Danmark ser man nu på möjligheterna att liksom i Sverige införa en samtyckeslag så att sex utan samtycke ska klassas som våldtäkt.

Eva Kjer Hansen är Danmarks jämställdhetsminister.

– Vi är idag inte tillräckligt bra på att ge rättsligt skydd åt kvinnor som utsätts för våldtäkt, säger hon.

Enligt siffror från det kriminalpreventiva rådet är det årligen cirka 5000 kvinnor i Danmark som tvingas till, eller upplever försök att tvingas till samlag mot sin vilja.

Men ifjol anmäldes bara 957 våldtäkter och bara i cirka 10 procent av de fallen slutade det med en fällande dom. För låga siffror enligt Eva Kjer Hansen.

– Det är få anmälningar och domar, samtidigt som undersökningar visar att många kvinnor utsätts för övergrepp, säger hon.

Den samlade oppositionen har ställt sig positiva till en samtyckeslag och regeringen har tillsatt en expertgrupp som ska undersöka förutsättningarna och inhämta internationell erfarenhet från länder som har en samtyckeslag, bland annat Sverige.

– Vi ser på internationell erfarenhet, men det finns samtidigt många fall där vi redan idag kan agera, säger Eva Kjer Hansen.

När ett nytt lagförslag kan komma är inte klart, men arbetet är prioriterat.

 – Det är prioriterat av den danska regeringen, för idag skyddar lagen inte kvinnor tillräckligt, säger Eva Kjer Hansen.