Kertjsundet delvis öppet för lastfartyg

1:30 min

Lastfartyg får nu delvis röra sig genom Kertjsundet mellan det annekterade Krim och Ryssland, det sa Ukrainas infrastrukturminister i dag.

Det var för drygt en vecka sedan som det smala sundet stängdes för trafik. Ett blåmålat tankfartyg lades ut som en effektiv blockerande vägg och stoppade alla fartyg.

Ryssland bordade, besköt och beslagtog tre ukrainska flottfartyg. Både båtar och besättning hålls fortfarande kvar i en hamn på Krim.

Bara häromdagen sades att Ryssland helt blockerade Kertjsundet.
Men i dag meddelade Ukrainas infrastrukturminister Volodymyr Omelyan att fartyg delvis fått börja passera sundet. De stoppas för inspektion av ryska fartyg, men tillåts segla vidare.

Ryssland har förnekat att trafiken blockerats utan hävdat att eventuella störningar handlat om dåligt väder.

Kertjsundet är mycket viktigt, då det är enda vägen in till den Azovska sjön med två större ukrainska hamnar, därifrån skeppas exportvaror och norr om hamnen Mariupil pågår kriget i östra Ukraina.

I dag samlades Nato-ländernas utrikesministrar i Bryssel för att bland annat diskutera den allvarliga situationen runt Krim och Nato:s förhållande till Ryssland.

Nato har fördömt Ryssland för det som hänt i Kertjsundet men har än så länge inte gått Ukraina tillmötes vad gäller begäran om att Nato ska skicka fartyg till Azovska sjön. Ukraina har ett samarbete med Nato men är inte medlem.