Oväntat stor spridning av senapsgas i havet utanför Måseskär

2:22 min

Senapsgas som dumpades i havet utanför västkusten efter andra världskriget har fått större spridning än väntat, visar nya mätningar.

Utanför Måseskär på Västkusten ligger en av flera platser i Sverige där stora mängder kemiska stridsmedel dumpades efter andra världskriget. 

– Man kan se att det finns både ren senapsgas och nedbrytningsprodukter från senapsgas i många av proverna, säger Ingela Dahllöf, ekotoxikolog vid Göteborgs universitet, som är en av forskarna bakom studien.

De behållare med omkring 20 000 ton kemiska stridsmedel som dumpades utanför Måseskär på Västkusten har nu legat och rostat på havsbotten i över 70 år.

Tidigare studier har visat att arsenik och senapsgas läckt ut till havsbottensedimentet, men preliminära resultat från provtagningar som gjorts av Chalmers Tekniska Högskola visar nu att spridningen av senapsgas är oväntat stor. 

- Det värsta är kanske att vi också hittar vissa spår där vi inte trodde att det skulle finnas. Det vill säga, det kan ha skett en spridning med bottenströmmar och så vidare, säger Ingela Dahllöf.

I de låga havstemperaturerna håller sig senapsgas i fast form och i den fria vattenmassan delas den upp i mindre bitar som tar lång tid att brytas ner.

Men hur större spridning av senapsgas påverkar djur- och växtliv är fortfarande oklart, eftersom det saknas mycket forskning inom området, menar Ingela Dahllöf.

- Vi vet inte så mycket om vilka effekter det här har på miljön, och på de organismer som lever i sedimentet, säger hon. 

Hon säger att forskning har visat att senapsgas kan ge dna-skador på fisk, men att man inte vet så mycket om det.

- Man vet ju naturligtvis jättemycket om hur det påverkar människor, det har ju varit syftet att slå ut människor med gasen. Det är farliga substanser att arbeta med, så det kräver speciella tillstånd och speciella labb. Det här är ingenting man gör vanliga ekotoxikologiska försök med, säger Ingela Dahllöf.