Länsstyrelsen stoppar Kungsbackas tiggeriförbud

1:44 min

Enligt länsstyrelsen går det inte med stöd av ordningslagen att införa tillståndsplikt för passiv penninginsamling.

Länsstyrelsen skriver också i beslutet att det inte har förekommit olägenheter eller störningar i sådan omfattning när det gäller tiggeri att det är motiverat att införa tillståndsplikt av den anledningen.

Ett tillståndskrav lägger, enligt länsstyrelsen, ett onödigt tvång på allmänheten och kommunen går för långt när den vill införa det i de kommunala föreskrifterna.

Roger Larsson är fullmäktigeledamot för Kungsbackaborna, ett parti som röstade för ett tillståndskrav. Han tycker inte att det borde ligga på länsstyrelsen att besluta i om en kommun ska kunna förbjuda tigger eller inte.

 – Det borde vara gemensam syn för hela Sverige eller vara upp till kommen vad som ska gälla, säger Roger Larsson.