Forskare: Vi måste odla mer mat i havet

1:42 min

Mer odlad mat från havet behövs för att vi ska bli mindre sårbara för klimatförändringar och för att kunna få en mer miljövänlig matproduktion, menar forskare.

– Det kräver väldigt lite sötvatten. En sådan här varm sommar, som det har varit, är det vattenbristen som har varit ett problem. Det blir man lite mindre känslig för om man odlar i havet, säger Kristina Sundell, som är föreståndare för nationellt centrum för marin vattenbruksforskning vid Göteborgs Universitet.

Det går att odla olika sorters mat i havet, till exempel fisk, alger, musslor och sjögurkor. På Göteborgs universitet pågår forskning där hummer och havskatt odlas. Forskningen görs för att ta reda på hur odlingen ska göras på bästa sätt.

Det finns flera olika sätt att odla mat från havet. Antingen kan man odla i öppna system i havet eller i slutna system i havet, ungefär som plastbaljor där vatten inte flödar fritt in och ut, eller så flyttar man upp odlingarna på land i så kallade recirkulerande anläggningar där man använder saltvattnet.

– Vi behöver tänka om lite. Vi är väldigt vana att bruka marken, vi har gjort det i många tusen år, och så jagar vi lite också. Men i havet är det tvärtom. Vi jagar mest och brukar väldigt lite. Vi måste bruka havet mer för att kunna öka matproduktionen på ett hållbart sätt, säger Kristina Sundell.

Men det finns flera svårigheter och utmaningar med att odla mat i havet. Bland annat att fodret ska vara hållbart och att utsläpp av näringsämnen från odlingarna inte ska påverka havet negativt, men också att lagar och regler ska hänga med i den snabba teknikutvecklingen som sker, och där pågår det nu en översyn av dem.

– Man måste hitta på sätt att ta hand om näringen. Man utvecklar odlingssystem så att de släpper ut så lite som möjligt av näringsämnena. Det är en av utmaningarna.

Även om det inte är mycket mat som odlas i havet just nu så tror professor Kristina Sundell att det kan öka snabbt.

– Det som jag tror väldigt mycket på för vår kust är att man ska försöka arbeta med lokalproducerat och lite mindre anläggningar, säger hon.