M och KD eniga om budgetreservation

2:41 min

Moderaterna och Kristdemokraterna har nu enats om en gemensam budgetreservation. Bland annat vill de satsa på sjukvården, lägre inkomstskatter, polisen, försvaret och förskolan.

Moderaterna har också gått med på Kristdemokraternas krav på ett enprocentsmål i biståndet.

– Det behövs i tider när andra biståndsgivare drar sig tillbaka, att Sverige fortsätter att göra vad vi kan för att bekämpa fattigdom.

Hur lyckades ni få med er Moderaterna?

– Det är en viktig fråga för Kristdemokraterna att vi klarar att hålla så här höga biståndsnivåer, säger Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesman, Jakob Forssmed.

Moderaterna och Kristdemokraterna lägger alltså fram en gemensam budgetreservation i finansutskottet. Syftet är att föra in ändringar i den övergångsbudget som regeringen har presenterat och som går till omröstning om en vecka.

De två partierna föreslår bland annat fem miljarder kronor till sjukvården nästa år och 7,5 miljarder året därpå. Här ingår en fördubbling av den så kallade kömiljarden samt åtgärder för att öka tillgängligheten i primärvården.

M och KD vill också sänka inkomstskatterna med 20 miljarder nästa år. Pengar ska också gå till att stärka försvaret och polisen.

Jacob Forssmed lyfter även fram en satsning på barngrupperna i förskolan.

– Vi förstärker det särskilda bidrag som finns till att minska barngrupperna med femtio procent, vi tillför ytterligare fyra hundra miljoner för vi ser att småbarn behöver små barngrupper, personal behöver tid att se varje barn.

Forssmed säger att finansieringen kommer att hämtas från arbetsmarknadspolitiken, bland annat från arbetsförmedlingen. Pengar kommer att tas från slopade byggsubventioner och slopade miljöåtgärder, som M och KD anser vara inneffektiva.

Vinner M:s och KD:s gemensamma reservation i riksdagen så måste regeringen genomföra dessa förslag. Men det förutsätter dels att Centern och Liberalerna inte röstar på regeringens övergångsbudget och att SD stödjer reservationen.

Just nu förhandlar Centern och Liberalerna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om en ny regering och dess politik. Om inte förhandlingarna bryter samman före budgetomröstningen om en vecka så är det svårt att se att C och L skulle låta m-kd-reservationen gå igenom.

Om ett eventuellt SD-stöd till m-kd-reservationen säger Jakob Forssmed:

– Vi lägger fram förslag som vi tror är bra för Sverige, sen är det upp till varje parti att rösta på de förslagen eller inte.