M: Dubblera straffen för narkotikaförsäljning

2:59 min

Aldrig tidigare har vi haft så mycket narkotika i omlopp i samhället, och den försäljningen av narkotika sker helt öppet, säger poliser till ekot i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Även tullens beslag av heroin har ökat kraftigt.

Tomas Tobé är rättspolitisk talesperson för Moderaterna. Han kräver ändring och hårdare tag mot brottsligheten.

– Det är i grunden ett enormt misslyckande. Det här visar att vårt samhällskontrakt krackelerar. Vi har öppen droghandel. De flesta kan peka ut ett antal personer som säljer narkotika och vi har inte resurser att kunna möta det här med närvarande poliser, och när vi väl lagför de så är det så låga straff att man ofta kan vara tillbaka på gatan igen samma dag. Det här duger inte, säger han. 

Tomas Tobé, som är Moderaternas rättspolitiske talesperson, säger att vill han vill dubblera straffen för narkotikaförsäljning och sänka gränsen för obligatorisk häktning, för att fler av de säljer narkotika kommer bort från gatan. Han vill också se krafttag mot den organiserade brottsligheten.

Den öppna narkotikahandeln har under de senaste åren ökat kraftigt enligt polisen i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

En grupp som varit lätta för dom kriminella gängen att rekrytera till försäljningen av droger, är ensamkommande från Afghanistan.

Fredrik Lund Sammeli, socialdemokraternas rättspolitiske talesperson, säger att regeringen har att de har gjort en rad åtgärder, ökat kameraövervakningen, och väntar nu på att fler poliser ska examineras från polishögskolan. Han säger också att de skärpt lagstiftningen och vill skynda på rättsprocessen för den här typen av brott så att man snabbt får en prövning rättsväsendet. Men han tror att dom måste effektivisera ännu mer på området.

– Det är en oacceptabel utveckling och kriminalitet föds ur ojämlikhet, otrygghet och narkotika och missbruk och kampen mot narkotika behöver vi ständigt ha på agendan och flytta fram positionerna för att knäcka den, för den är roten till ett lidande för enskilda människor och det är en är finansiering för grov organiserad brottslighet, säger Fredrik Lund Sammeli, socialdemokraternas rättspolitiske talesperson. 

Det är ni som suttit vid regeringsmakten under den här tiden som polisen beskriver att narkotikahandeln har ökat. Hur mycket är det här ert misslyckande?

- Jag tror att det här är en samhällsutveckling som vi ser på fler områden i Europa, där missbruket och narkotikaförsäljningen ökar. Där det blir lättare att smuggla och där preparaten blir fler. Jag tror att det viktiga är att se att det här är ett samhällsproblem. Här behöver vi göra mer och att vi behöver bryta orsaken till det, utanförskapet för dom ensamkommande och samtidigt knäcka den organiserade brottsligheten, säger han.