14000 migrantbarn sitter i förvar i USA

5:04 min

De senaste åren har alltfler barn från Centralamerika sökt skydd i USA. Kritiken mot hur de behandlas är hård från olika frivilligorganisationer.

De senaste åren har antalet barn som kommer utan vårdnadshavare och som söker skydd i USA, ökat, framförallt från Honduras, Guatemala och El Salvador. Hittills i år har fler än 50 000 ensamkommande barn passerat gränsen mellan Mexiko och USA. 

Jonathan Ryan leder organisationen Raices, som ger juridisk hjälp till asylsökande. Han hoppas att den amerikanska kongressen ska öka sin kontroll över de myndigheter som hanterar migrationen. Efter valet i november har kongressens ena kammare, representanthuset en övervikt av ledamöter från det demokratiska partiet.

– Representanthuset kan hålla utfrågningar, för att ta reda på vad som händer, säger Jonathan Ryan. 
 
Han efterlyser mer fokus på sanning och fakta i den amerikanska debatten om migrationsfrågan.  

– Det vi har nu är en situation där samtalet domineras av politiker som har sin egen agenda och av proffstyckare som försöker främja sig själva, säger han.

I veckan har Jonathan Ryan varit i Malmö för att som en av tio pristagare ta emot årets Child 10-utmärkelse, som delas ut av Hugo Stenbecks stiftelse till förkämpar för barns rättigheter. 

Lenni Benson heter en annan av pristagarna. Hon är professor i juridik vid New York Law School och har grundat organisationen Safe Passage Project, som ger juridisk hjälp till asylsökande och papperslösa barn i New York. I USA har asylsökande, vare sig de är barn eller vuxna inte rätt att få juridiskt biträde på samhällets bekostnad. Hon tror att de snabba förändringarna av hur migranter behandlas i USA snarare kommer att ske via domstolarna, än via politiken.

– Vi har haft några framgångar i domstol, i att få föräldrar återförenade och för att stoppa långvariga förvar av barn, säger Lenni Benson.

Omkring 14 000 barn sitter i olika förvar i USA. I juni öppnades ett tältläger i Tornillo i Texas. Det var från början en nödlösning, men nu sitter över 2 000 tonåringar där. Från att tidigare ha placerats i fosterhem och i särskilda center, hamnar nu alltfler barn under allt längre tid i olika förvar. Förhållandena i dem varierar. En del av dem kallar kritikerna för fängelser. 
 
– Normalt ska barnen inte sitta längre i förvar än 30 dagar, men vi har stött på barn som suttit i 60 dagar, säger Jonathan Ryan.  

Han anser också att tidspressen i asylprocessen gör det svårt för de frivilliga juristerna att hjälpa barnen. Själva domstolsprocessen inleds snabbt. Barn som ibland bara är åtta-nio år gamla måste tidigt fatta livsavgörande beslut.

– Det gör villkoren för jurister att hjälpa barnen svåra och ohållbara, säger Jonathan Ryan.