Rapport: Koldioxidutsläppen slår nya rekord

1:45 min

De globala koldioxidutsläppen har fortsatt att öka under 2018 och slår nya rekord hela tiden. Det är slutsatsen i den årliga klimatrapporten från Global Carbon Project, med forskare i 15 länder, som släpps i kväll.

– Utsläppen har ökat enormt mycket, vi ser nästan en fördubbling under 2000-talet och nu släpper vi ut mer än vi någonsin gjort, säger Erik Pihl, klimatanalytiker på organisationen Future Earth som samordnat arbetet med rapporten.

– I år släpper vi ut omkring 37 miljarder ton koldioxid, från fossila bränslen och industrin och det är en ökning globalt med två procent.

Ansträngningarna för att gå mot en fossilfri värld är än så länge svagare än tillväxten inom energisektorn globalt, slutleder Global Carbon Project, och förklarar det med en ökande efterfrågan på persontransporter, frakt, flyg och sjöfart.

– Vi är på väg åt fel håll och det här är andra året i rad. Från 2014 till 2016 planade utsläppen ut, vilket utlöste stor optimism, men sedan i fjol gick utsläppen upp litet grand och i år har de gått upp rejält, säger rapportens medförfattare Glen Peters, forskningschef på klimatinstitutet Cicero i Oslo.

Bakom siffrorna ligger en stadigt ökande användning av olja och gas men sedan ett par år tilltar också kolanvändningen igen.

– Många länder sätter sina ekonomiska mål före klimatet, men det är en långsiktigt dålig strategi för vi beräknar att kostnaderna av att inte göra någonting åt klimatet kommer vara mycket större än att göra någonting åt klimatet, säger Erik Pihl.

Hur tror du att det här budskapet kommer att påverka klimatmötet i Katowice?

– Vi har faktiskt varit i kontakt med arrangörerna, FN:s klimatorgan, och de är oroade. De ser att det kan ha en negativ påverkan, att det blir lite dystrare stämning och det är lite svårare att övertyga de enskilda ländernas delegater att göra sitt när man ser att utsläppen går upp.

De största utsläppen görs i Kina, USA, Indien, Ryssland och Japan.

– Vi hör mycket retorik från politiker, regeringar börjar säga rätt saker, industrin säger rätt saker, städer säger rätt saker, solenergi växer snabbt, vindenergi växer snabbt. Men fortfarande är vi på väg åt fel håll, säger Glen Peters.

– Kontentan är att vi inte gör tillräckligt för att sluta placera koldioxid i atmosfären och vi gör inte tillräckligt för att sluta använda fossila bränslen och jag tror att det är där huvudproblemet ligger.

Som goda nyheter nämner rapporten att 19 länder, som representerar en femtedel av utsläppen, har lyckats minska sina utsläpp utan att minska sin bruttonationalprodukt.