Högmässogudstjänst

Söndag den 6 november, kl 11.03.

Högmässogudstjänst från Västerås domkyrka.

Predikant: Lena Lindholm Sköld.

Komminister: Ingemar Moritz.

Domkyrkokantor: Johan Hammarström.

Unisona psalmer:
303  Det finns en väg till himmelen  text: Bo Setterlind, musik: trad.
258  O liv som blev tänt i kristrognas bröst  text: trad. & E Liedgren, musik: G Aulén
769  Gud i dina händer  text: A-M Kaskinen & P Harling, musik: P Simojoki
297  Härlig är jorden  text: trad., musik: trad.

Körsånger med Aros vocalensemble:
Egil Hovland: Sänd ditt ljus och din sanning
Albert Becker: Uti din nåd
Jan Sandström: Sanctus
Maurice Duruflé: Notre Père
Johann Sebastian Bach: Preludium c-moll BWV 546

Producent: Tommy Sundquist, SR Örebro.