Finska krigsveteraner i Sverige blev utan nytt stöd

1:10 min

I Finland kommer alla krigsveteraner från och med november 2019 att få samma rättigheter som de soldater som invalidiserades i kriget. Men den här reformen kommer inte att gälla för de finska krigsveteraner som bor i Sverige, i dagsläget ungefär hundra personer.

Finlands regering bestämde i höstens budgetförhandlingar att alla krigsveteraner ska ha rätt till gratis hemtjänst från om med november 2019. Hittills har bara krigsinvalider haft rätt till gratis hemtjänst.

Reformen gäller emellertid endast de veteraner som är folkbokförda i Finland. Det här upprör Pirkko Sinkkonen som är verksamhetsledare för den svenska avdelningen av Finlands krigsveteranförbund.

– Det här är så orättvist att man bli förbannad. Veteranerna i Sverige stred i samma krig som de som bor i Finland, säger hon till Sisuradio.

Förbund ska ta upp saken

Finlands krigsveteranförbund har varit med och förhandlat fram reformen, och enligt ordföranden Markku Seppä hade hela reformen riskerats om förbundet hade krävt att även de som bor i Sverige ska omfattas.

I nästa budgetförhandling så borde även de som bor i Sverige inkluderas, tror och hoppas Markku Seppä.

– Den här saken är med. I januari när vi börjar titta på 2020 års budget så kommer det här att vara med, säger Seppä.

Pirkko Sinkkonen påminner om att att krigsveteranerna är över 90 gamla, och att det snart är för sent att åtgärda problemet.

– Det blir intressant att se hur många veteraner som är vid liv då. Snart kan vi säga att hjälpen inte behövs, de behövande finns inte.