700 fler dog under sommarens värmebölja

1:53 min

Under de rekordvarma sommarmånaderna var dödligheten högre än normalt, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

– Det är ungefär 700 personer fler som dog den här sommaren, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Överdödligheten, det vill säga hur många fler som dör än förväntat, var högre än förra året under sommaren. Högst var den under veckorna 26, 29, 30 och 31, det vill säga under delar av juli månad som i år var den varmaste på 260 år.

– Det här är framförallt äldre personer, det är i de grupperna man dör mer än vanligt. Bland unga och barn ser man ingen skillnad mot den vanliga dödligheten.  

Även om det inte går att dra slutsatsen direkt från myndighetens datasammanställning så är bedömningen utifrån den forskning som finns att värmen varit den främsta orsaken till den höga överdödligheten.

Folkhälsomyndigheten ser också att förekomsten av vissa sjukdomar ökade i värmen, som fler ehec-fall och förekomsten av vibrioinfektioner som till exempel kan leda till badsårsfeber.

– Det här är viktigt oss så att vi kan följa den här utvecklingen, så vi kan tala om för kommuner och landsting och andra som sköter våra äldre, att "nu har vi en situation där vi ser tecken på ökad dödlighet". Så de behöver bli ännu bättre på att stötta personer som är speciellt känsliga.

– Den andra biten är ju att skicka en signal till dem som sköter om äldre att även om de nog på många sätt gjorde ett bra jobb i somras så finns det mer att göra, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.