Hyresgäster får svara på enkät om inre underhåll

För några år sedan införde Karlstads Bostadsaktiebolag det så kallade ”Valfria lägenhetsunderhållet”.

Förändringen innebar att hyresgästen själv, mot en lägre hyra, själv ansvarade för det inre underhållet av lägenheten. Men efter att Hyresgästföreningen fått in många klagomål väljer man nu att låta 2.000 hyresgäster svara på en enkät.