Klart: Då förbjuds rökning på uteserveringar

1:19 min

Riksdagens socialutskott ställer sig bakom regeringens förslag att förbjuda rökning på vissa allmänna platser utomhus, bland annat uteserveringar. Förbudet gäller även elektroniska cigaretter.

Andra delar av förslaget är att alla som vi sälja tobak måste ha tillstånd. Däremot stoppar utskottet förslaget att förbjuda så kallad självbetjäning av snus. Snusare kommer även i fortsättningen att få plocka och välja sin snusdosa själva.

– Vi menar att det är skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaksprodukter, och då bör också lagstiftningen utformas med beaktande av de skadeverkningar som finns – vilket vi inte tycker att regeringens förslag gjorde, säger Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2019.