Svenskt utlandsflyg fördubblat på 30 år

2:14 min

Svenskarna flyger mycket jämfört med människor från andra länder. Detta enligt en ny rapport, där Naturvårdsverket kartlagt flyget sedan 1990.

– Svenskarna gillar ju att flyga, säger Naturvårdsverkets klimatanalytiker Jonas Allerup.

– Vi flyger ungefär fem gånger mer än det globala genomsnittet. I snitt flyger vi ungefär en gång utomlands per år.

Numera reser vi svenskar utomlands dubbelt så ofta som år 1990, medan inrikesflyget är nära oförändrat. Trots det har flygets utsläpp av växthusgaser inte ökat sen millennieskiftet.

Det beror på ny teknik och att flygplanen är mer fullsatta.
Totalt släpper svenska flygresor ut tio miljoner ton växthusgaser per år.

– Det blir ungefär ett ton per person och år, vilket motsvarar ungefär en resa per år till Spanien, säger Jonas Allerup.

Rapporten är gjord av Chalmers åt Naturvårdsverket, och bygger på frågor till resenärer, till skillnad från annan nationell flygstatistik som grundar sig på hur mycket flygplanen tankar i varje land. Något som blir missvisande för långresor, eftersom den statistiken bara visar utsläppen till första mellanlandningen. 

I Naturvårdsverkets rapport räknas höghöjdseffekter, alltså  klimatpåverkan från de kondensstrimmor som bildas när planen flyger på hög höjd.

– Det blir ungefär fördubblat, så det blir en ganska stor skillnad då, säger Jonas Allerup.

Rent allmänt ökar flyget. I går kom EU-statistik över antalet flygpassagerare som visar en ökning med sju procent på ett år i EU.
Klimatpåverkan motiverar att man bromsar det ökande flygandet, säger Jonas Allerup.

– Det är en stor utsläppssektor, den är ungefär lika stor som vad personbilarna släpper ut på ett år. Vi vet ju att det finns många styrmedel och  i flyget har vi en flygskatt.

– Men det kan vara så att det behövs mycket mer åtgärder och styrmedel inom det här området, säger Jonas Allerup på Naturvårdsverket.