Skogsbränderna i Hälsingland

Sotet fienden när Setrasågen i Färila börjat såga brandskadat timmer

2:04 min

Den här veckan har Setrasågen i Färila börjat att såga det brandskadade timret från sommarens stora skogsbränder runt Kårböle.

Fram till påsk ska 160 000 skogskubikmeter gran och fura sågas. Ungefär en sjättedel av timret finns redan uppmätt och klart för att tas om hand.

Produktionsplaneraren Bengt Jönsson tog P4 Gävleborg med ända in i själva hjärtat av sågen där sotet är den stora fienden i vinter.

– Hittills har allt gått som planerat även om exempelvis barkmaskinen blivit helt svart av sotet, säger Bengt Jönsson.

Hur påverkat det här fabriken?

– Vi har extra städpatruller, extra underhållsarbete, det är mer smörjning och kräver mer tillsyn än tidigare, säger Bengt Jönsson.