Ulf Olssons dom står fast

SKÅNE. Högsta domstolen avslår morddömde Ulf Olssons önskan om en ny rättslig prövning. Därmed står hovrättens beslut om rättpsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning fast.

Olsson har gjort upprepade försök att få en ny försvarare, men även denna begäran avslås av Högsta domstolen.

Ulf Olsson är dömd för morden på tioåriga Helén Nilsson från Hörby och 26-åriga Jannica Ekblad från Malmö. Båda morden skedde 1989.