گزارش در باره‌ی تشکیل دولت به رئیس پارلمان

1:51 min

 امروز رهبر حزب سوسیال دموکرات ، استفان لوون، گزارش خود را در باره‌ی اقدامات انجام گرفته برای تشکیل دولت جدید سوئد به رئیس پارلمان ارائه می‌کند.

 به گزارش خبرگزاری ت ت، سخنگوی مطبوعاتی دفتر نخست وزیری اعلام داشت که  گزارش استفان لوون به رئیس پارلمان، آندریاس نورلن، تلفنی خواهد بود و این دو امروز دیداری با یکدیگر نخواهند داشت.

آندریاس نورلن همچنین از استفان لوون خواسته است که در روز دوشنبه آینده نیز گزارشی دیگر فعالیت خود برای تشکیل دولت  و نتایج به دست آمده را به اطلاع وی برساند.

فعالیت کنونی رهبر حزب سوسیال دموکرات گفتگو بار هبران احزاب سنتر، لیبرال و محیط زیست برای توافق در تشکیل دولتی به ریاست استفان لوون است و به احتمال قوی در پایان هفته یعنی فردا و پس‌فردا نیز این گفتگوها ادامه خواهد داشت.

در این رابطه حزب سنتر و حزب لیبرال خواسته‌هایی را مطرح کرده‌اند و اعلام داشته‌اند که در صورت پذیرش این خواسته‌ها از سوی استفان لوون امکان موافقت با تشکیل دولت به ریاست وی وجود دارد. گفتگوهای جاری میان این احزاب و حزب سوسیال دموکرات پیرامون این خواسته‌ها است.

به گزارش لووا اولسون خبرنگار برنامه‌ی خبری رادیو ملی سوئد، اکوت، معلوم نیست که این گفتگوها تا کنون به چه نتایجی انجامیده است وی ادامه می دهد که یکی ازرهبران بلندپایه‌ی حزب سوسیال دموکرات با احتیاط  صحبت از پیشرفت در این گفتگوها می‌کند  اما  احزاب سنتر و لیبرال در باره این پیشرفت احتمالی سخنی نگفته‌اند