Brottsofferjouren vill hjälpa fler i Umeåregionen

1:41 min

Fler brottsoffer säger sig ha behövt stöd och hjälp efter att de blivit utsatta för brott än antalet som faktiskt får stöd. Det vill brottsofferjouren i Umeå råda bot på.

Brottsofferjouren i Umeåregionen är en ideell organisation dit människor som blivit utsatta kan höra av sig, både om man behöver praktisk hjälp, men också om man bara vill ha någon att prata med.

Eivor Sjöström, samordnare för brottsofferstödsverksamheten på brottsofferjouren i Umeåregionen, vill att fler ska ha kännedom om det stöd som erbjuds. 

Alla är olika och behöver få förklarat varför man reagerar som man gör vid ett brott.

– Det är viktigt att vi syns och informerar om att vi finns, säger Eivor Sjöström. 

Ofta handlar samtalen med brottsoffren om stöd vid en enskild händelse och om man borde anmäla ett brott eller inte.

– Det är oftast ett stort steg för den som drabbats, alla är olika och behöver få förklarat varför man reagerar som man gör vid ett brott, berättar Eivor.