Länsstyrelsen

Krokom enda kommunen utan begravningsombud

1:31 min

Begravningsombud för de som inte tillhör Svenska kyrkan saknas i Krokoms kommun, som den enda kommunen i hela Mellannorrland.

Det är svårt att få någon att ställa upp och därför gör nu länsstyrelsen en webbkampanj för att få in tips på lämpade kandidater.

– Som vi ser det är det inte bra att platsen i Krokom har varit vakant i ungefär ett års tid, säger Gusten Widelhed förvaltningshandläggare på länsstyrelsen i Härnösand.

Begravningsombudens uppgift är att granska att Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Den avgift som alla är med och betalar. Ombuden ska också bevaka rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

För att få uppdraget krävs det att ombuden har kunskaper om ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. En sådan person har varit svår att hitta i Krokom.

– Ja det är inte bara att trolla fram en person med de här kunskaperna. Vi har haft informella kontakter med Krokoms kommun, men det har inte gett något. Vi sitter ju i Härnösand och har inte så jättebra personkännedom uppe i Krokom, säger Gusten Widelhed.

På länsstyrelsens och Krokoms kommuns hemsida finns mer information om uppdraget.