Fler vita fläckar när kommunbevakningen kartlagts

De vita fläckarna på den svenska mediekartan blir allt fler. Idag står 35 kommuner utan redaktionell närvaro, tre fler än förra året.

Det finns också stora skillnader i kommunbevakningen.

I de mest välbevakade kommunerna publiceras runt sextio artiklar i veckan om den kommunala politiken och verksamheten. Det här kan jämföras med fem artiklar i de minst bevakade.

Det här skriver Institutet för Mediestudier i sin årsbok.