Nu görs unikt test av elsopbil

2:03 min

Eldrivna sop- och lastbilar kommer att ingå i ett unikt test, med målet att förbättra transporterna i städerna och minska utsläppen.

– Ja, det är unikt! Fordonen har visats upp innan, men nu ska de för första gången testas i kommersiell trafik. Det blir väldigt spännande att få utvärderingen av det. Det är sopbilar som kommer köra runt och hämta folks avfall, säger Lovisa Westblom, projektledare, till Ekot.

Det är en eldriven sopbil som kommer köras i Göteborg från och med i januari.

Dessutom kommer tre eldrivna lastbilar att användas för att leverera varor till affärer, de kommer också utgå ifrån Göteborg. Testerna som kommer att pågå under 2019 och 2020 kommer även att utföras i södra Europa.

Förutom minskade utsläpp är en fördel med ellastbilar att man kan leverera varor i städerna även under nattetid.

– Ja, man kan leverera gods även på nätterna. Det får man inte göra nu, för det låter väldigt mycket. Men elbilarna är ju tysta och då kan man leverera på nätterna också. Då kan man minska trängseln på dagarna och göra plats åt andra fordon, säger Westblom till Ekot.

Testerna ingår i ett nationellt projekt som kallas DenCity och som kommer att pågå i ytterligare två år. 

– De främsta fördelarna vi ser med projektet är att vi kan minska trängseln i städer, minska utsläppen, minska buller och göra städerna mer attraktiva att leva- och bo i, säger Lovisa Westblom, projektledare för DenCity som är ett projekt som drivs av den nationella samverkansarenan CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Totalt är det fem olika förslag på hur transporter i städerna kan bli mer effektiva och hållbara som nu ska testas.

Ett annat av koncepten som ska testas är att transporter ska ingå i hyran i bostads- och hyresrättsföreningar, till exempel ska det kunna ingå att använda en bilpool där man kan låna en bil.

– Vi ska få personer att testa de här lösningarna. Men också ta fram upphandlingsunderlaget, så att fastighetsägarna vet hur de kan jobba vidare i nya stadsutvecklingsprojekt, säger hon.

Det här ska testas i Stockholm, Göteborg och Jönköping av tre stora fastighetsägare. Lovisa Westblom menar att städerna bygger färre parkeringsplatser och att det blir svårare att äga en egen bil då.

– Om städerna tar bort parkeringarna så måste man ju kunna röra sig på andra sätt.

I projektet ingår till exempel industriföretag, fastighetsägare, myndigheter och universitet. Finansieringen kommer bland annat från de inblandade parterna och från statlig Vinnova. Budgeten är på 30 miljoner kronor.

Projektledaren Lovisa Westblom tror att projektet kommer vara värt den satsningen.

– Att Sverige nu kraftsamlar och gör det här projektet gör att vi får blickarna på oss och det får väldigt stor inverkan.