Svårt för elever att skilja sant från falskt på engelska sajter

2:23 min

För att skolelever ska bli bättre på att förstå och värdera engelska texter när de arbetar och söker på nätet så inleder Skolforskningsinstitutet nu ett treårigt projekt.

Syftet är att få fram bättre verktyg för både lärare och elever att till exempel kunna hantera falsk och vinklad information.

– Det hade underlättat väldigt mycket tycker jag. Och jag kan tycka att det är mycket svårare på engelska än på svenska att hitta bra källor och veta om de är sanningsenliga eller inte, säger gymnasieeleven Nora Hemingsson i Luleå som välkomnar initiativet.

Tidigare studier har visat att engelskkunskaperna bland svenska skolelever är relativt goda. Men när det gäller urval av informationskällor och förmågan att bedöma trovärdigheten i en engelsk text på nätet och vad som kan finnas mellan raderna i den, saknas det många gånger tydliga strategier för lärarna. Det menar forskare vid universitetet i Luleå som nu beviljats pengar av Skolforskningsinstitutet för att studera och arbeta med ett antal grundskolor och gymnasier i Norrbotten de kommande åren.

– Engelska är överlägset det största språket på nätet. 60 procent av allt på nätet är på engelska och då är det viktigt att vi rustar våra svenska elever med förmågan att sålla i all den här informationen som kanske medvetet vinklats, som kanske är menat att vara roligt och underhållande men som ser ut att vara pålitligt, förklarar en av skolforskarna i Luleå Adrian Rodriguez.

Förhoppningen är att forskningsprojektet ska mynna ut i handfasta redskap för den svenska lärarkåren, enligt Adrian Rodriguez. Hans tidigare forskning har bland annat visat på stora skillnader mellan elevers förmågor att lösa en uppgift med hjälp av nätinformation som många gånger är på engelska.

– Vissa har i extremfall tittat på 135 olika hemsidor på en lektionstimme samtidigt som andra har tittat på fyra-fem sidor och jobbat med de hela tiden. Och det är en lärare som ska kunna stödja den här processen och sedan i slutändan kunna bedöma processen, så hur kan vi jobba med det här i klassrummet på ett bra sätt, säger Adrian Rodriguez.