Cecilia Wikström om EU:s asylavtal: Skrota ordet solidaritet

2:18 min

Den liberala EU-parlamentarikern Cecilia Wikström är djupt besviken över EU-ländernas inställning när det gäller flyktingar och migranter. Det säger hon i en intervju med Ekot.

EU-Parlamentet kommer aldrig acceptera att delar av det stora asylpaketet röstas igenom separat och att man därmed ger upp försöken att få till ett solidariskt ansvarstagande i flyktingfrågan. Det säger den liberala EU-parlamentarikern Cecilia Wikström.

Cecilia Wikström har förhandlat Dublinförordningen i asylpaketet, för parlamentets räkning.

Det är en av de lagar som EU-Kommissionen har gett upp att nå enighet om. Wikström är djupt besviken över EU-ländernas inställning.

– Jag tycker att man ska skrota ordet solidaritet, för det finns ingen solidaritet mellan medlemsländerna. Solidaritet har tappat sin innebörd i rådet. Helt och hållet.

I flera år har EU arbetat med ett asylpaket som skulle resultera i ett gemensamt regelverk kring flyktingar och migranter.

Men det är framför allt i frågor som handlar om att minska flyktingströmmen och om att göra det svårare att få stanna i unionen, som det har gått att nå enighet.

När det gäller en ny Dublinförordning, som skulle innehålla en solidarisk fördelning av de asylsökande i krissituationer, har inte medlemsländerna kunnat komma överens.

Cecilia Wikström konstaterar att parlamentet har varit redo att förhandla i över ett år och väntat på en gemensam hållning från medlemsländerna i rådet.

– Det står inte rätt till mellan medlemsländerna. Det finns ingen tillit, det finns ingen gemensam agenda och det finns inget förtroende. Det är otroligt sorgligt, tycker jag.

Asylpaketet är mycket omfattande och innehåller sju hela rättsakter. Men Kommissionen tror inte längre att det går att nå någon uppgörelse när det gäller ett solidariskt ansvarstagande. Inte före EU-valet nästa år i alla fall.

Därför föreslår man nu att man plockar ut de fem rättsakter där det inte finns stora konflikter och tar beslut om dom. Då skulle EU till exempel få ett uppdaterat regelverk för Eurodac som är den databas där alla asylsökandes fingeravtryck förvaras.

Men den dörren är helt stängd, säger Cecilia Wikström.

– Det finns inte på kartan för parlamentets räkning. Vi går fram med alla rättsakter samtidigt i ett paket. Något annat kommer vi inte att gå med på.