احزاب سنتر و لیبرال به دولت استفان لوون، رای نمی‌دهند

استفان لوون، رهبر حزب سوسیال‌دموکرات که از طرف رئیس پارلمان مامور شده بود برای تشکیل دولت تلاش کند، امروز نتیجه‌ی اقدامات خود و مذاکرات با احزاب مختلف به ویژه احزاب سنتر، لیبرال و محیط زیست را به او گزارش خواهدداد.

 

انتظار برای خروج از بن‌بست سیاسی کشور و تشکیل دولتی فراجناحی با رهبری استفان لوون، رهبر حزب سوسیال‌دموکرات، با مشارکت احزاب سنتر، لیبرال و محیط زیست بدون پاسخ ماند.

حزب سنتر امروز اعلام کرد مذاکرات با احزاب سوسیال‌دموکرات و محیط زیست به نتیجه نرسیده و آنها به نخست‌وزیری استفان لوون و بودجه‌ی آنها رای مثبت نخواهند داد.

بامداد امروز، یکی از اعضای شورای رهبری حزب لیبرال، ماتس پَرشوُن و ساعاتی پس از آن، یان بیورک‌لوند، رهبر حزب لیبرال نیز نتیجه‌ی تصمیم این شورا را اعلام کردند و گفتند از رای دادن به بودجه‌ی مشترک احزاب سوسیال‌دموکرات و محیط زیست، خودداری خواهندکرد.

آنی لوف، رهبر حزب سنتر در یک کنفرانس خبری، مخالفت حزب سنتر را اعلام کرد. او اشاره کرد به دلیل نرسیدن به توافقی با دو حزب سوسیال‌دموکرات و محیط زیست درمورد خواسته‌های حزب سنتر که در فهرستی دراختیار استفان لوون قرارداده‌شده بود، مخالفت خود را اعلام می‌کند.

او هم‌چنین گفت استفان لوون نتوانست از فرصتی تاریخی برای توافقی فراجناحی استفاده کند.

استفان لوون، حدود دو هفته پیش با ماموریتی از سوی رئیس پارلمان، برای تشکیل دولتی فراجناحی با مشارکت احزاب سنتر، لیبرال و محیط زیست، مذاکراتی را با این احزاب آغاز کرد، اما این اقدام نیز نتوانست به موفقیتی برسد و بن‌بست سیاسی سوئد همچنان پابرجاست.