FN-länder har godkänt migrationspakten

2:01 min

FN:s medlemsländer har nu antagit den migrationspakt, som de senaste veckorna väckt debatt i många EU-länder.

Mötet äger rum i Marrakech i Marocko med den högsta FN-ledningen på plats och stats- och regeringschefer och ministrar från medlemsländerna.

– Mötet ska nu uttala sig om texten Global pakt om en ordnad, säker och reglerad migration, sade mötesordförande Nasser Bourita och ställde frågan: Antar ni den? Salen med alla landskyltar och ministrar var tyst.

– Jag hör inga invändningar. Texten är antagen, fortsatte han varpå applåder följde i flera minuter.

Överenskommelsen är en följd av Europas önskan 2015 - då flyktingkrisen skakade kontinenten - att hitta ett världsomspännande samarbete mellan både utvandrings- och invandringsländer.

Migrationspakten handlar om migranter, om gästarbetare, arbetskraftsinvandring, forskare och studenter och inte om flyktingar.

Länderna har utifrån sina önskemål spaltat upp 23 olika områden som bör bli mer ordnade och reglerade, alltifrån att migranter ska skyddas från att bli utnyttjade till att smuggling av olaglig invandring ska hejdas.

I talen på förmiddagen har hörts bilder om hur unga migrantflickor exploateras i barer till att länder har behov av migranter i ordnad form.

Kritikerna mot denna migrationspakt anser att den fråntar länderna sin nationella suveränitet, blir kostsam för skattebetalarna och kommer att stimulera mer migration.