استفان لوون: آماده‌ ایم بیشتر از این برای تشکیل دولت گذشت و تفاهم کنیم

1:38 min

 استفان لوون، رهبر حزب سوسیال دموکرات اعلام کرد حزبش تاکنون برای تشکیل یک دولت فراجناحی، گذشت‌های زیادی کرده و برای گذشت‌های بیشترنیز آماده‌ است.

به گفته‌ی استفان لوون، در روزهای تعطیل، چهار حزب سوسیال‌دموکرات، سنتر، لیبرال و محیط ‌زیست مذاکرات فشرده‌ای را پیش بردند و توافق‌های زیادی به ویژه میان احزاب سوسیال دموکرات و سنتر به دست آمد و تنها باید به تایید این حزاب می‌رسید. او در کنفرانس خبری خود گفت حزب سوسیال‌دموکرات، توافق به دست‌آمده را تایید کرد اما حزب سنتر آن را نپذیرفت که به نظر او تصمیمی دموکراتیک است و به آن احترام می‌گذارد، اما درنتیجه باید این روند به شکل دیگری ادامه پیداکند.

 استفان لوون همچنین اعلام کرد حزب سوسیال دموکرات آماده‌ی گذشت‌های بیشتر است، اما چنین سازشی باید برای تمام طرف‌های مذاکرات باشد.  

قراراست روز چهارشنبه، بودجه‌هایی را که احزاب پیشنهاد می‌کنند در پارلمان به رای گذاشته شود، اما ممکن است به دلیل بی‌نتیجه ماندن مذاکرات احزاب سوسیال‌دموکرات، سنتر، لیبرال و محیط ‌زیست، این رای‌گیری به روز جمعه موکول شود