Slopad värnskatt del av uppgörelsen som föll

2:30 min

I det förslag till uppgörelse mellan S, C, L och MP som föll i dag fanns bland annat slopad värnskatt från 1 januari och återinförd rätt till familjeåterförening. Det uppger flera källor för Ekot.

Nu när förhandlingarna har misslyckats anstränger sig partierna för att försöka sätta bilden av händelseförloppet. Det är brukligt då att partierna läcker uppgifter och beskriver sig själva som flexibla samt motparten som omedgörlig.

Det som står klart är att ett färdigt förslag till uppgörelse fanns på papper och att förslaget diskuterades under söndagen inom var och en av de fyra partiledningarna.

Källor på både den rödgröna (S och MP) och den ljusblå (C och L) sidan säger att partierna var överens om att slopa värnskatten på en gång, det vill säga från 1 januari, vilket ska ses som en viktig framgång för Liberalerna i förhandlingarna.

Däremot ska de rödgröna inte ha gått med på att låta färre betala statlig skatt, genom att höja brytpunkten från dagens nivå. Något som Liberalerna krävt, men alltså inte fått igenom.

Uppgiftslämnare från båda hållen säger också att uppgörelsen innebar att den tillfälliga asyllagen skulle förlängas men att begränsningarna i rätten till familjeåterförening skulle tas bort. Det sista var ett krav från de tre mindre partierna i samtalen och ska alltså ses som en eftergift från Socialdemokraterna.

Även marknadshyror för nybyggda bostäder ingick i överenskommelsen och värdarna skulle slippa den 15 års gräns som idag gäller för att ta ut fri hyra.

Centern ville här gå längre med rätt för enskilda hyresgäster att lämna hyresregleringen och förhandla hyran själv med värden, detta mot en ersättning. Enligt en borgerlig källa så sa Socialdemokraterna nej till detta och det ska ha varit en viktig del i att hela förhandlingen sprack.

En besviken rödgrön riksdagsledamot säger att de var beredda att göra stora eftergifter även vad gäller befintligt bostadsbestånd.

I uppgörelsen förband sig Stefan Löfven att inte längre återkomma med förslag om vinstbegränsningar i välfärden, varken i form av utredningar eller lagförslag.

Andra delar i den överenskommelse som kunde ha lett till en röd-grön-blå berörde arbetsmarknaden, bland annat en reformerad Arbetsförmedling och ett system med privata förmedlare.

De borgerliga är varma anhängare av privata arbetsförmedlare och vill ha fri etablering av nya aktörer. De rödgröna accepterar privata aktörer men de vill sålla genom ett upphandlingsförfarande, enligt en C-källa.

Socialdemokraterna avvisade de borgerliga partiernas förslag på inträdesjobb, med lägre ingångslön och slopade arbetsgivaravgifter, enligt en Centerpartist. S ville istället göra upp om en ny anställningsform, liknande etableringsjobben.

I den känsliga frågan om arbetsrätten så ska S hållit fast vid att det är parterna som ska prata ihop sig och sen komma till politiken för eventuella lagar. Centern ansåg att inriktningen i Socialdemokraternas formuleringar var för luddig, C ville se en tydligare inriktning mot en liberalisering av arbetsrätten.

Vad gäller arbetsgivaravgifter, som C och L vill sänka, så är bilden från uppgiftslämnarna delade. Borgerliga källor säger att Socialdemokraterna sträckte sig inte längre än till att utreda saken. Från rödgrönt håll hävdar man att de var redo att slopa arbetsgivaravgiften för unga de första två åren som anställd.

Om skogen blev det spänningar mellan MP:s krav på skogsskydd mot avverkning och C:s krav på att skogsägarna själva ska få bestämma vad de gör på sin mark.

Enligt Centerpartister hotade MP att hoppa av förhandlingen på grund av oenigheten i skogsfrågan, men från grönt håll avvisar man uppgiften. Tvärtom, säger en MP-källa, vi hade en deal som innebar mer skogsskydd, mer pengar till skogsägarna och stärkt äganderätt.

En rödgrön uppgiftslämnare säger till Ekot att det är förvånande att Centern drog sig ur förhandlingarna när en uppgörelse innehöll bland annat drygt en miljard till de bönder som drabbades av sommarens torka, höghastighetsbanor, klimat-rot och 10 miljarder i skatteväxling.

Om Vänsterpartiets kravlista är det få uppgifter som läckt ut. Klart är att viktiga frågor för V har varit arbetsrätten, hyresregleringen, byggsubventionerna och avdraget för fackavgiften.