Röster höjs för ett särskilt barnäktenskapsbrott

1:18 min

Den dom där en man frikänts för äktenskapstvång efter att försökt gifta sig med en minderårig flicka i Värmland har debatterats livligt på sociala medier den senaste veckan, och hovrätten har fått hård kritik.

Men enligt barnrättsexperten Malou Andersson är det själva lagstiftningen som bör ses över om det ska bli straffbart i sig att gifta sig med ett barn.

- Som det ser ut idag så har vi ingen lagstiftning som innebär ett förbud mot barnäktenskap - att det är kriminaliserat, säger Malou Andersson som är doktor i straffrätt och verksam vid Barnrättscentrum på Stockholms universitet.

Hovrätten frikände mannen eftersom åklagaren inte kunde bevisa att han förstått att flickan blev tvingad. Att hon var ett barn har ingen betydelse, enligt lagstiftningen om äktenskapstvång som den ser ut idag. Det menar såväl tingsrättens som hovrättens domare, och Malou Andersson bekräftar detta.

- Vi måste införa ett särskilt barnäktenskapsbrott om vi vill kunna beakta barnets perspektiv, att det inte ska krävas något utöver att barnen är just ett barn.

Hovrättens dom har kritiserats både från politikerhåll och av Brottsofferjouren i Värmland, som menar att rätten inte tagit hänsyn till FN:s barnkonvention.

- All lagstiftning som vi har i Sverige ska tolkas utifrån Barnkonventionens artiklar, men det är också så att vi inte kan gå utöver vad våran egen lagstiftning säger, säger Malou Andersson.

Flickan som skulle giftas bort med sin 10 år äldre släkting flydde familjehemmet med hjälp av polis och bor idag på skyddad ort.