Hot och våld inom vården ökar kraftigt

2:51 min

Enligt siffror från statistiska centralbyrån så har 12 procent av de som arbetar inom vården utsatts för hot eller våld på sin arbetsplats. Kriminologen och läkaren Ardavan Khoshnood efterfrågar mer forskning på området.

Enligt Ardavan Khoshnood handlar ökningen om att långa väntetider leder till frustration hos anhöriga och så tar de ut det på vårdpersonalen. 

– Vi behöver vara tydligare i vår kommunikation med patienter och anhöriga. Vi behöver ett kulturbyte i Sverige.

Enligt Ardavan Khoshnood har vårdpersonal idag i stor utsträckning tillgång till överfallslarm och väktare. För en mer långsiktig förbättring vill han se mer forskning på ämnet och att problemet uppmärksammas.

– Vi behöver en modernare lagstiftning som går ihop med de problemen vi har idag.