Psykiatri

Elchockerna skadade Jan för livet

3:00 min

Värmländske Jan fick elchocker mot sin utmattningsdepression. 
– Hade jag fått veta innan att jag kunde få bestående skador på minnet hade jag aldrig gjort det.

Jan är en familjefar som bor i Karlstadsområdet. Han beskriver att  den behandling han fick på psykiatrin med ECT, elektrokonvulsiv behandling, för drygt ett år sen har fått stor negativ effekt på hans liv.   

– Jobbmässigt är jag jätteorolig för vad jag ska klara av i framtiden. Jag kan inte skriva eller argumentera i en vanlig diskussion och närminnet fungerar inte.

Jan hade en tjänst med ledningsfunktion i en större myndighet när han fick utmattningsdepression.  

– Idag vänder jag papper. Jag gör mindre krävande administrativa saker. 

2017 infördes Socialstyrelsens nya riktlinjer om att personer med svår depression bör erbjudas behandling med elchocker, ECT. Metoden bedöms som framgångsrik.

I Värmland de senaste åren så är det ungefär 70-80 personer årligen som genomgått ECT-behandling.

Jan är mycket kritisk till att han inte fick information om riskerna med ECT-behandling innan han tackade ja.

– De sa ju ingenting om att nästan ett helt år för mig skulle försvinna. Jag minns inte julafton och resor med barnen. Och närminnet sa de skulle komma tillbaka men det har det inte gjort för mig. 

Idag är utmattningsdepressionen mycket bättre. Jan har även fått en annan medicin, som han säger är dyr och som landstinget inte gärna vill skriva ut, men som fungerar bra.
Han anser att depressionen hade kunnat behandlas med rätt medicin, vila och terapi - utan elchocker.  

– Det som psykiatrin erbjöd var medicinering och ECT. Jag mådde jättedåligt och blev suicid av medicinerna. Jag bad flera gånger att få terapi och någon att prata med men det fick jag aldrig.  

Jan gjorde en anmälan till Ivo, inspektionen för vård och omsorg, där utredaren konstaterar att Jan efter elbehandlingen fått försämrad minnesförmåga och att landstinget brister eftersom de inte kunnat redogöra för om de informerat Jan om riskerna med behandlingen. 

– Det är som en liten upprättelse för mig. 

Lena Nylin Andersson är avdelningschef inom psykiatrin i Värmland. Hon beklagar det som hänt i fallet med Jan men säger att landstinget trots detta kommer att fortsätta med elchocksbehandling. Dessutom vill man erbjuda ECT till fler patienter:

– Vi har gott resultat enligt kvalitetsregistret. Sen är det så att fler patienter skulle ha behov av denna behandling och vi önskar därför att kunna utöka med några platser, säger hon till P4 Värmland.