Forskare: Malmös segregation bidrar till hedersvåldet

3:48 min

Malmös höga arbetslöshet och segregation skapar grogrund för hedersrelaterat våld och förtryck. Det säger en av forskarna bakom en kartläggning av hedersförtrycket i Malmö som släpptes i november.

Var femte niondeklassare i Malmö känner press att vara oskulda tills de gifter sig och får inte ha andra villkorslösa kärleksrelationer. Nästan var tionde har utsatts eller själv utsatt andra i familjen för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld till exempel för att familjen blivit utskämd.

Det visar en kartläggning som släpptes i början av november där bland annat 2250 nior i staden har svarat på en enkät. Samma studie gjordes i Stockholm och Göteborg. Malmö sticker ut med betydligt större andel som blir begränsade i sina kärleksliv. 

– Strukturerna i Malmö har stor betydelse för hedersnormerna, de trivs helt enkelt i det och en av de faktorerna är just arbetslöshet och bostadssegregation, säger Runa Baianstovu, universitetslektor inom socialt arbete vid Örebro universitet och en av forskarna som gjort studien.

Förutom att man måste bli bättre på att upptäcka och hjälpa dem som utsätts är en av de viktigaste slutsatserna att det som motverkar hedersförtrycket är framförallt att man deltar i samhället där människor utanför ens område och närmaste krets ingår.

– Under tiden som vi har haft en ganska stor flyktinginvandring i Sverige sen början av 90-talet så har vi också varit i en slags välfärdskris. Vi har i minskande utsträckning använt våra resurser för att verkligen inkludera de nyanlända i samhället. I det glappet finns en skugga och i den syns hedersrelaterat våld och förtryck, säger Baianstovu.