Miljöfarliga fluorämnen i Vasaloppsspåren – "höga halter"

1:50 min

Många åkare använder miljö- och hälsofarlig fluorvalla. P4 Dalarna har låtit analysera snö från spåren, för att se vad som blir kvar i naturen efter loppens slut. Hör forskaren om svaret.

Det är inte bra att de här ämnena finns där, vi vet inte exakt hur farliga de är för människor och miljö.