Ny undersökning: Fiskvägar fungerar dåligt

2:00 min

Vandringsvägarna för fisk fungerar inte bra. Det visar en stor undersökning som nu är klar.

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har länsstyrelsen inventerat och funktionsbedömt fiskvägar i Norrbotten och Västerbotten. Drygt 40 fiskvägar har kontrollerats.

Nu är det klart och resultatet är nedslående. Bara hos hälften av anläggningarna hittar fisken vägen upp.

– Det är den bedömningen vi har gjort. Mycket handlar om hur flödena har hanterats, säger Andreas Broman, biolog på länsstyrelsen, som har gjort undersökningen.

I hälften av fallen hittar fisken vägen upp, är det en bra eller dålig siffra?

– Har man byggt en fiskväg så ska den fungera, annars är det en dålig investering, säger Andreas Broman.

När det gäller fiskvägen nedströms förbi ett kraftverk eller damm så är siffrorna ännu dystrare. Ingen anläggning bedömdes fungera mycket bra, endast tre bedömdes fungera bra. Resten dåligt eller mycket dåligt.