Asbest i Mariestad kan bli rättssak

Asbesten i Torghuset i Mariestad kan leda till åtal. Arbetsmiljöverket beslutade på tisdagen att lämna över ärendet till åklagare.

Arbetsmiljöverket vill ställa byggföretaget Skanska till svars eftersom man anser att företaget inte följt de föreskrifter som finns för asbest på ett korrekt sätt.

Ett 20-tal byggnadsarbetare och ett antal byggelever kan ha utsatts för farligt asbestdamm i samband med ombyggnaden av Torghuset i Mariestad.

Dessutom är Arbetsmiljöverket tveksamma till byggaren, det kommunala bostadsbolaget Mariehus arbetsmiljöplan, som saknar föreskrifter för hur man ska agera om man kommit i kontakt med farligt material så som asbest.