Polisen lägger allt mer resurser på psykisk ohälsa

2:06 min

Polisen lägger allt mer tid på människor som mår dåligt och sen förra året har antalet polisärenden som rör psykisk ohälsa ökat med 25 procent i region Öst.

Den psykiska ohälsan utbredd i alla typer av brottskategorier 

– Det visar sig inte bara i suicidärenden, utan även i många andra typer av inkomna ärenden till oss så märker vi att vi har med människor som på något sätt mår psykiskt dåligt, och kanske då utför diverse brott utav olika slag. Det kan vara misshandel, inbrott, skadegörelse eller liknande också, säger kommissarie Joakim Jäderstig, chef för vakthavandebefälsgruppen på polisregion Öst.

Polisen i region Öst som består av Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län, har i år fram till mitten av november hanterat över 17 000 situationer där människor med psykisk ohälsa varit inblandade. Det är i snitt över 50 ärenden om dagen, vilken kan jämföras med förra året då snittet per dag låg på drygt 40 ärenden av den här typen.

– Det är svårt att säga generellt varför de ökar, men många människor lider av stress och har en ganska tuff vardag idag, och det är nog en stor del i det hela tror jag, säger Joakim Jäderstig.

Enligt Joakim Jäderstig får den här typen av ärenden generellt hög prioritet, och det ger i sin tur konsekvenser för polisens övriga arbete.

– Någon annanstans får det någon form av verkan eller betydelse, eftersom vi helt enkelt prioriterar våra resurser på den här typen av ärenden istället för andra.

Är alla dessa polisärenden, eller finns det någon annan instans i samhället som borde kopplas in istället?

– Alla situationer är unika i sig men inte alltför sällan tvingas man använda våld för att avbryta ett suicidärende, och tittar man på de myndigheter som bör samverka så är det bara polismyndigheten som har rätten att använda och nyttja våld, säger Joakim Jäderstig.