معرفی رهبر حزب سوسیال دموکرات به عنوان نامزد نخست وزیری

2:19 min

آندریاس نورلن، رئیس پارلمان سوئد اعلام داشت که استفان لوون رهبر حزب سوسیال دموکرات را به عنوان نامزد  نخست وزیری به پارلمان معرفی می‌کند.

به گفته‌ی رئیس پارلمان، استفان لوون در نظر دارد که یک دولت ائتلافی با شرکت دو حزب سوسیال دموکرات و محیط زیست تشکیل دهد.

استفان لوون در دوهفته‌ی گذشته تلاش کرده که مذاکراتی را با  حزب سنتر به رهبری آنی لوو و حزب لیبرال به رهبری یان بیورکلوند و نیز حزب محیط زیست انجام دهد وتوافق این احزاب را برای تشکیل دولتی به نخست وزیری خود جلب کند. در این زمینه حزب سنتر و حزب لیبرال خواسته‌های متعددی را مطرح کرده بودند و توافق خود با تشکیل دولت به نخست وزیری استفان لوون را مشروط به پذیرش این خواسته‌ها از سوی استفان لوون دانسته بودند. به گفته‌ی حزب سوسیال دموکرات به نظر می رسید که این مذاکرات به نتیجه‌ای مثبت انجامیده اما در آخرین لحظه حزب سنتر خود را عقب کشید . اکنون هر دو حزب سنترو لیبرال اعلام داشته‌اند که در رای گیری پارلمان به پیشنهاد نخست وزیری استفان لوون رای منفی خواهند داد.

رای گیری در مورد نخست وزیری استفان لوون روز جمعه‌ی هفته‌ی حاضر انجام خواهد گرفت و در صورتی که تغییری در موضع احزاب سنتر و لیبرال روی ندهد، پیشنهاد نخست وزیری استفان لوون رد خواهد شد.

اگر چنانکه پیش‌بینی می شود نخست وزیری استفان لوون رد شود، آندریاس نورلن کسی دیگر از میان رهبران احزاب را برای کوشش در جهت تشکیل دولت مامور خواهد کرد.

رئیس پارلمان اینک دو بار دو رهبر سیاسی  را به عنوان نامزد نخست‌وزیری پیشنهاد کرده است. در صورتی که پارلمان پیشنهادهای رئیس پارلمان را چهار بار رد کند، باید انتخاباتی فوق‌العاده برگزار شود.

رئیس پارلمان در این زمینه می‌گوید که انتخابات فوق‌‌العاده اعتماد به نظام سیاسی سوئد آسیب خواهد زد و  باید آن را یک شکست به حساب آورد و بنابراین  وی امیدوار است که کار به انتخابات فوق‌االعاده نکشد.