"Ekologisk mat dålig för klimatet"

2:37 min

Ekologisk mat är betydligt sämre för klimatet än konventionellt producerad mat. Det hävdar en forskare vid Chalmers i Göteborg med hänvisning till resultat i en ny, delvis svensk vetenskaplig studie.

Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers i Göteborg, är en av fyra forskare bakom den nya internationella studien som publiceras på onsdagskvällen i den vetenskapliga tidskriften Nature. Studien handlar i mindre grad om ekologisk matproduktion. Men Stefan Wirsenius menar att det utifrån resultaten ändå går att dra några slutsatser runt ekomat och dess klimatpåverkan. 

– Vi har kommit fram till att ekologisk mat har större klimatpåverkan än konventionell mat. Det beror på att ekologisk mat kräver mer areal, mer mark för samma mängd mat, säger Wirsenius till Ekot.

Det nya i studien är mätmetoden och slutsatsen att arealskillnaden innebär en mycket stor klimatpåverkan till nackdel för ekologisk mat, som produceras utan konstgödsel eller bekämpningsmedel.

På en global matmarknad innebär ekologisk odling att, relativt sett, mer skog avverkas någonstans i världen. Mindre skog ger mer koldioxid i atmosfären.

Ekologiska svenska ärtor ger ungefär 50 procent större klimatpåverkan än de som är konventionellt odlade, enligt studien. För svenskt ekologiskt vete är skillnaden ännu större, närmare 70 procent.

– Det är väldigt stor skillnad i avkastning. Det går åt nästan dubbelt så mycket mark för samma mängd vete när man odlar den ekologiskt.

Ekologiskt nötkött ger större klimatpåverkan än kött från kor som får foder som är odlat med hjälp av till exempel konstgödsel och bekämpningsmedel, enligt Stefan Wirsenius forskning.

Men jag, och säkert många med mig, har gått i affärer och tyckt att man gör en insats för miljön, kanske även för klimatet, när man handlar ekologiskt. Har vi haft fel?

– Nej då, det är många fördelar med ekologiskt!

-  Man använder inte bekämpningsmedel och djurvälfärden är bättre i ekologisk produktion. Men när det gäller just klimatet så är tanken fel att ekologiskt är bättre. Som vi kommer fram till är ekologiskt mycket sämre för klimatet.

Vad kommer resultatet från den här studien användas till?

– Det återstår att se. Jag tycker att det är viktigt att den här aspekten kommer in i diskussionen kring ekologisk produktion.

– Vi har ju mål i Sverige om att andelen ekologisk mark ska öka till 30 procent. Det kan vara viktigt, men man ska komma ihåg att det har en baksida.

– Om vi ökar den ekologiska arealen så mycket så kommer det bidra till avskogning någonstans i världen. Den aspekten måste tydligare komma in i diskussionen, avslutar Stefan Wirsenius, som är docent vid avdelningen fysisk resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers.

Uppdatering: I den första versionen av denna artikel angavs att den studie som redovisas i den vetenskapliga tidskriften Nature slår fast att ekologisk mat är sämre för klimatet än konventionellt odlad. Den vetenskapligt granskade artikeln i tidskriften säger inget generellt om klimatavtrycket av ekologisk mat, däremot att ett par ekologiskt odlade produkter ger större klimatpåverkan än konventionellt odlade. Artikeln har nu uppdaterats i linje med detta.