Politisk enighet kring ny riksbankschef

Riksbanksfullmäktige utsåg vid ett extrainkallat sammanträde på tisdagen Stefan Ingves till ny riksbankschef efter Lars Heikensten. Stefan Ingves är 52 år, ekonomie doktor och sedan 1999 chef för avdelningen för monetära och finansiella system på Internationella valutafonden.

– Varför just jag fick detta uppdrag ska man väl egentligen ställa till någon annan. Jag fick en förfrågan i söndagsmorse och jag svarade ja på den, sa Stefan Ingves på tisdagens presskonferens.

Vilken är den viktigaste uppgiften för Riksbanken som du ser det?

– De senaste sju åren har jag följt utvecklingen i Sverige på ett ganska så avlägset sätt därför att Sverige inte är ett land som jag har jobbat med över huvud taget utan det har rört sig om ett mycket stort antal andra länder. Det leder till att jag har lite hemarbete och jag har lite att ta igen när det gäller svenska förhållanden, vad som sker här och vart utvecklingen är på väg. Det ska jag sätta igång med nu så idag har jag ingen speciell syn på det.

Det gick lite snabbare än väntat för fullmäktige att hitta efterträdaren. Det som var planerat till den 21 oktober blev beslut redan på tisdagen, och som vanligt berättas inte om det fanns andra kandidater och vilka i så fall.

Ska läsa in sig på Sverige
Stefan Ingves har de senaste sju åren bott utanför Sverige, och därför medgav han raskt att han inte kan de svenska förhållandena riktigt bra och att han nu ska läsa in sig fram till tillträdet efter årsskiftet.

Men helt oprövad i den kommande miljön är han inte. Han var vice riksbankschef mellan 1994 och 1998, och han var också generaldirektör vid Bankstödsnämnden, eller Bankakuten som den kallades populärt, då den rensade upp i 1990-talets finanskris. Han arbetade på finansdepartementet under 1980- och 1990-talen.

Så är han, mannen som nu kommer att bestämma om den svenska räntepolitiken och som, tillsammans med övriga i Riksbankens direktion, kommer att bestämma över de rekordtungt belånade svenska hushållens väl och ve.

Vill inte diskutera räntetyp
Man brukar för enkelhetens skull indela riksbanksdirektörerna i ränteduvor och räntehökar, beroende på hur snabba de är att höja eller sänka reporäntan.

– Jag tänker inte diskutera mig i termer av olika djur. Det får andra i sinom tid bedöma när vi kommer igång med den här verksamheten, säger den nye riksbankschefen Stefan Ingves.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se